Category: Betting

ประวัติลอตเตอรีนอร์ทแคโรไลนา ลอตเตอรีของนอร์ทแคโรไลนาเป็นลอตเตอรีรุ่นใหม่ที่สะดุดตา ในความเป็นจริงลอตเตอรีออนไลน์นี้มีขึ้นหลังจากที่มีการลงนามในกฎหมายของรัฐที่จัดตั้งลอตเตอรีในปี 2548 หวยชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อสมทบทุนเพื่อการศึกษา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในชื่ออย่างเป็นทางการของลอตเตอรีซึ่งก็คือ “North Carolina Education Lottery” ตามเว็บไซต์ลอตเตอรี NC รายได้จากลอตเตอรี 100% จะนำไปใช้ในโครงการการศึกษาของรัฐ ผู้เล่นลอตเตอรีที่ เว็บหวย ไม่ชนะจะพบความสบายใจในความจริงที่ว่าเงินของพวกเขากำลังจะให้ความรู้แก่ผู้นำในวันพรุ่งนี้ เงินลอตเตอรี NC ถูกใช้ไปกับอะไร? 50% ของรายได้จะนำไปสู่การลดอัตราส่วนขนาดชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็กเพื่อให้ครูสามารถให้ความสนใจกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น 40% ไปใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงเรียน

Read More